AI-projecten in de kijker

Voor de Belgische Artificiële Intelligentie Week

Artificiële Intelligentie is één van de sleuteltechnologieën waar Thomas More Research op inzet. We onderzoeken de mogelijkheden van AI in uiteenlopende sectoren als zorg, mobiliteit, media, business en productie. Voor de Belgische week van AI stellen we graag enkele onderzoeksprojecten voor.

Als grootste hogeschool in Vlaanderen, zet Thomas More volop in op praktijkgericht onderzoek, dienstverlening en innovatie voor tal van grote en kleine bedrijven, instellingen en organisaties in Vlaanderen. Ondernemingen en organisaties ondersteunen bij het toepassen en implementeren van AI-technologieën is één van onze speerpunten.

De focus ligt hierbij niet op het ontwikkelen van AI-algoritmes, maar op de vertaling ervan naar praktische oplossingen voor het werkveld. Hoe we bedrijfsnoden koppelen aan technologische en digitale oplossingen, illustreren we aan de hand van een aantal lopende onderzoeksprojecten.

Goederenstromen in de zorg optimaliseren

Zorgverlener is geen evident beroep en de sector kampt met een enorme tijdsdruk. Er is nochtans een enorme opportuniteit in de gezondheidszorg wat betreft het optimaliseren van bepaalde systemen, met als resultaat meer tijd voor de primaire taak: de zorgverlening. Het project Logicare onderzoekt hoe AI kan geïntegreerd worden om goederenstromen binnen zorginstellingen te optimaliseren. Meer specifiek wordt op basis van machine learning de goederenstroom binnen zorginstellingen geanalyseerd, voorspeld en aldus geoptimaliseerd

Data gebruikerservaring bij creatie mediaproduct

Het project Emerge onderzoekt de rol die gebruikerservaringen zoals bijvoorbeeld hartslag, emoties of oogbewegingen kunnen spelen in (het designproces van) een mediaproduct. Zo'n innovatieve mediatoepassing zou bijvoorbeeld een film kunnen zijn die wordt aangepast op basis van AI die real-time jouw emoties interpreteert. Zo zou de spanning kunnen opgevoerd worden tot je als kijker echt in volle spanning zit te kijken.

Content hergebruiken over verschillende media

Binnen de media- en communicatiesector vraagt het maken van nieuwe content een aanzienlijke investering. De aanwezigheid op meerdere mediaplatformen biedt de mogelijkheid om bestaand materiaal breder in te zetten, door content van 1 kanaal over te nemen of aan te passen naar een ander medium, te hercombineren of te integreren in een cross-media verhaal. Op die manier kan content beter benut worden en een breder ​ publiek bereiken. Om dit potentieel te realiseren is er nog nood aan kennis over AI-gebaseerde tools en ondersteunende methoden die het (her)gebruik van content over verschillende media ondersteunen en automatiseren. Hier zet het onderzoeksproject Untapped op in.

Selectieprocedure inclusiever maken

Verhalen van een AI die praktisch enkel mannen selecteert voor een kaderfunctie omdat daarvoor in het verleden hoofzakelijk mannen werden geselecteerd, zijn talrijk. Dit komt omdat de AI is ‘getraind’ op de selectieprocedure van het verleden en die bias overneemt. AI kan echter ook worden ingezet om de selectieprocedure meer inclusief te maken. Dat is ​ waar het project AI & Bias Rekrutering en selectie op wil inzetten. We willen ondernemingen in staat stellen om AI op een niet-discriminerende, meerbepaald op een bewust inclusieve manier in te zetten in het selectie- en rekruteringsproces. ​

Fouten voorspellen in het spuitgietproces

Het onderzoeksproject AI4IM wil analyseren hoe artificiële intelligentie ingezet kan worden om fouten te detecteren en de productkwaliteit te voorspellen bij spuitgieten (injection moulding). Over AI4IM lees je meer in dit artikel.

Slimme meter voor optimaal energieverbruik

AI voor slimme meter is een project waarin we AI willen inzetten om het verbruik en de opwekking van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. Hiervoor gebruiken we de gegevens van digitale meters en data van het internet over onder andere het weer en de energieprijs, om de elektriciteitscapaciteit beter te voorspellen en een optimaler energieverbruik makkelijker te maken.

Potentieel IoT beter benutten

Aan de basis van het project AI4IoT ligt de vaststelling dat bedrijven het potentieel van IoT (Internet of Things, dat de fysieke wereld met de digitale verbindt) nog beter kunnen benutten door deze techniek te combineren met artificiële intelligentie (AI). Deze combinatie zorgt ervoor dat apparaten of machines nog slimmer, nauwkeuriger of efficiënter worden. Dit leidt dan tot een economisch voordeel zoals rendementsverbeteringen en kostenbesparingen. Hiervoor worden de beschikbare IoT- en AI-technologieën in kaart gebracht, wordt de combinatie van en de communicatie tussen beide geanalyseerd en de implementatiemogelijkheden onderzocht aan de hand van enkele praktijktesten.

Sven De Clercq

Sven De Clercq

Business Developer Digitale Innovatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Thomas More Research

Binnen Thomas More-hogeschool doen we aan praktijkgericht onderzoek. Hiermee ontwikkelen we nieuwe kennis, inzichten en innovatieve producten of diensten. We passen wetenschappelijke kennis toe in specifieke professionele situaties en stimuleren op die manier innovatie bij bedrijven en in de maatschappij.