Coronacommunicatie toegankelijk maken voor iedereen

Onderzoeksconsortium werkt in opdracht van federale overheid aan inclusievere crisiscommunicatie

Sciensano financiert een onderzoeksproject dat moet leiden tot een inclusievere communicatie rond COVID en bij mogelijke toekomstige crisissen in België. Het voorbije jaar toonde immers aan dat niet alle bevolkingsgroepen even goed bereikt worden of toegankelijke informatie kunnen terugvinden. Het project wordt uitgevoerd door een onderzoeksconsortium van wetenschappers van Thomas More, UAntwerpen, KU Leuven en UCLouvain, in samenwerking met het Nationaal Crisiscentrum en Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen.

Communicatie speelt een cruciale rol bij een crisissituatie. Dat leert de coronacrisis ons meer dan ooit. Vooraleer de bevolking de COVID-19 informatie en richtlijnen kan raadplegen en correct opvolgen, moet deze informatie eerst in toegankelijke vorm tot bij de mensen geraken. Tot bij álle mensen, en daar knelt het schoentje.

Sciensano, het Belgisch gezondheidsinstituut, financiert daarom een onderzoeksproject dat moet leiden tot een inclusievere crisiscommunicatie over COVID-19 in België. Het project wordt uitgevoerd door een onderzoeksconsortium van wetenschappers van UAntwerpen, KU Leuven, UCLouvain en Thomas More-hogeschool, in samenwerking met het Nationaal Crisiscentrum en Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen.

“Crisiscommunicatie bereikt lang niet iedere Belg”

“Niet alle groepen zijn even gemakkelijk bereikbaar en niet alle huidige communicatie is even toegankelijk voor iedereen”, legt projectleider prof. Mieke Vandenbroucke (UAntwerpen) uit. “Denk bijvoorbeeld aan anderstaligen, personen met een zintuigelijke beperking of kwetsbare groepen zoals laaggeletterden. Voor hen kan het moeilijk zijn om bijvoorbeeld de persconferentie na een Overlegcomité te volgen en vervolgens te surfen naar een website om er alle maatregelen vlot te vinden. Het is dus van belang om alle informatie in toegankelijke taal en vorm te ontsluiten via de juiste kanalen zodat iedereen er toegang tot heeft.”

Informatieongelijkheid bestrijden

“De te ontwikkelen strategie zal rekening houden met de (meer)talige en culturele diversiteit en graad van geletterdheid van de Belgische bevolking”, aldus prof. Isabelle Aujoulat (UCLouvain). “Zo bestrijden we de informatieongelijkheid en de problemen bij gezondheidsgeletterdheid en bereiken we kwetsbare doelgroepen. Iedere burger heeft recht op informatie. We onderzoeken daarom per kwetsbare doelgroep de toegankelijkheid van bepaalde boodschappen alsook de kanalen waarlangs die boodschap het beste verspreid kan worden. Dit doen we samen met organisaties en eindgebruikers.” Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden concrete richtlijnen opgesteld voor huidige en toekomstige crisiscommunicatie op maat van specifieke (kwetsbare) doelgroepen in België.

Laagdrempelige en toegankelijke communicatie

De onderzoekers denken onder meer aan communicatie met aandacht voor het gebruik van beeldtaal en vertalingen, communicatie die toegankelijk is voor mensen met een zintuiglijke beperking en boodschappen die verspreid worden in een mix van traditionele en nieuwe media. “We weten dat sociale media en andere digitale kanalen zoals Whatsapp belangrijke kanalen zijn om met anderstalige burgers te communiceren. De coronamaatregelen en informatie over vaccineren verspreiden we met audioboodschappen in verschillende talen. Maar daarnaast blijven ook klassieke communicatieproducten zoals (meertalige) folders of flyers belangrijk”, legt Heleen Van Opstal (Atlas) uit.

Het onderzoeksconsortium erkent ook de belangrijke rol van en de samenwerking met belangenverenigingen, middenveldorganisaties, lokale dienstverleners en doelgroepenorganisaties uit de verschillende regio’s in België en betrekt deze in het ontwikkelen van de effectieve communicatierichtlijnen. De inzichten en de richtlijnen van het project kunnen in de COVID-communicatie als leidraad gebruikt worden. Maar ook in toekomstige crisissituaties kan deze inclusieve communicatiestrategie gevolgd worden.

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Thomas More Research

Binnen Thomas More-hogeschool doen we aan praktijkgericht onderzoek. Hiermee ontwikkelen we nieuwe kennis, inzichten en innovatieve producten of diensten. We passen wetenschappelijke kennis toe in specifieke professionele situaties en stimuleren op die manier innovatie bij bedrijven en in de maatschappij.