De impact van corona op ons (online) koopgedrag

Thomas More en handelsfederatie Comeos zoeken het uit

Welke invloed heeft de coronacrisis op ons koopgedrag en hoe kan de Belgische retailsector hierop inspelen? Onderzoekers van Thomas More-hogeschool en sectorfederatie Comeos zoeken het uit. Met de verkregen inzichten willen ze de retailsector gericht adviseren om vraag en aanbod, nu en na de lockdown, zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Door de coronacrisis zitten we al een hele tijd thuis en zijn de meeste Belgische handels-zaken gesloten. Wat zal de economische impact zijn van de huidige crisis op de retailsec-tor? Hebben we tijdens de lockdown nieuwe koopgewoontes gecreëerd die we zullen aanhouden wanneer we naar ons ‘normale’ leven terugkeren? Op deze vragen zoeken de sectorfederatie voor de Belgische handel en diensten Comeos en onderzoekers van Thomas More-hogeschool een antwoord. ​

Via twee gelijklopende surveys brengen ze in kaart hoe consumenten vandaag food en non-food producten aankopen en hoe ons aankoopgedrag nu verschilt met onze ge-woontes voor de coronacrisis. Ook de retailers worden bevraagd over de impact van co-rona op hun verkoop en organisatie. Hebben zij e-commerce activiteiten opgestart of verbeterd? Hoe staan zij tegenover levering van hun producten? Welke opportuniteiten zien zij in de toekomst?

Geïnformeerd naar een nieuwe economie

De bedoeling van het onderzoek is om vraag en aanbod beter op elkaar te kunnen af-stemmen. Met de resultaten willen de onderzoekers retailers gericht adviseren en onder-steunen, om in hun dienstverlening tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige noden van de consument. ​

Consumenten en retailers worden op drie momenten bevraagd: tijdens de volledige lockdown, bij een gedeeltelijke opening van de winkels en tijdens het 'nieuwe normaal' wanneer de maatregelen opgeheven worden. ​

De eerste vragenlijst wordt nu gelanceerd en vind je via www.thomasmore.be/koopgedrag. Invullen duurt ongeveer vijf minuten.

Meer weten? Contacteer onderzoeker in Strategische Business Innovatie Jelle Van Camp via jelle.vancamp@thomasmore.be.


Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Thomas More Research

Binnen Thomas More-hogeschool doen we aan praktijkgericht onderzoek. Hiermee ontwikkelen we nieuwe kennis, inzichten en innovatieve producten of diensten. We passen wetenschappelijke kennis toe in specifieke professionele situaties en stimuleren op die manier innovatie bij bedrijven en in de maatschappij.