“Externe financiering geeft een boost aan ons onderzoek”

#medewerkeronderdeloep: research developer Kris Vancluysen

In de wandelgangen van de hogeschool staat Kris Vancluysen bekend als expert in ‘externe financiering’ en ‘in het schrijven van projectaanvragen’. Research Developer, luidt de officiële benaming van zijn functie, al gebruikt hij ook omschrijvingen als ‘adviseur projectontwikkeling’ en ‘adviseur externe financiering’. Kris: “Onderzoekers die een idee hebben voor een project kunnen bij mij terecht om samen uit te zoeken bij welke externe financieringsprogramma’s we een projectaanvraag kunnen indienen. En ik begeleid hen verder in het volledige traject van projectontwikkeling, van het idee tot uiteindelijk de indiening.”

Coaching van onderzoekers

Hij doet het eenvoudig klinken, maar het is verre van simpel en de begeleiding omvat meer dan alleen een zoektocht naar externe financiële middelen. “Het gaat vooral om projectdesign. Hoe ga je het project onderverdelen in werkpakketten? Wat is de economische of de maatschappelijke impact? Welke partners hebben we nodig? Uitkijken naar partnerschappen, de begroting mee opmaken… dat maakt allemaal deel uit van de ondersteuning die geboden wordt. Daarbij hoort ook het coachen van onderzoekers, zodat zij hun projectaanvraag kunnen schrijven. Maar soms lever ik ook stukken aan, bijvoorbeeld als die een helikopterzicht vragen.

Inspelen op de actualiteit

Elke projectaanvraag wordt opgesteld volgens de regels van de kunst. Regels die voor elk financieringsprogramma anders zijn: “Zowel op nationaal als op internationaal niveau bestaan nogal wat financieringsprogramma’s: TETRA, Erasmus+, Interreg… Die leggen allemaal ​ eigen accenten en hebben eigen doelstellingen. Veel programma’s zijn opgebouwd rond de grote maatschappelijke thema’s en uitdagingen: inclusie, digitalisering, klimaat… Veel hangt dus af van ​ beleidsagenda’s. TETRA, bijvoorbeeld, is een Vlaams programma dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ondersteunt. Voorwaarde is wel dat het onderzoek economische impact heeft. Die moet je dan becijferen in je aanvraag: als de doelgroep die projectresultaten gaat gebruiken, op welk vlak heeft hij dan een economische meerwaarde? Kunnen zij personeel aanwerven of behouden? Meer omzet draaien? Zullen de kosten dalen? …

Een ander voorbeeld: Vlaanderen heeft een Beleidsplan Artificiële Intelligentie (AI) waarin het een aantal doelstellingen heeft vastgelegd. Met als gevolg dat er momenteel ​ financiering beschikbaar is voor onderzoeksprojecten over AI. Het is dus altijd een beetje inspelen op de actualiteit en op maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

Een boost voor onderzoek

“Externe financiering geeft onderzoekers veel extra kansen om impact te realiseren,” benadrukt Kris. “Er zijn vaak grote bedragen mee gemoeid. Bij een TETRA-project gaat dat tot 480.000 euro, bij Europese projecten kan het gaan over enkele miljoenen euro. Dat betekent meteen dat je gedurende twee tot vier jaar aan de slag kan met je idee, vaak in een consortium met het werkveld en andere kennisinstellingen, of internationaal. En zo ka je nog meer impact creëren. Ook laat externe financiering toe om bijvoorbeeld proof-of-concepts te ontwikkelen en te testen, om aanvullende expertise in te zetten, om uitrusting, infrastructuur of software te kopen, om kennis te verspreiden op een congres in het buitenland... Dat geeft echt een boost aan het onderzoek.”

Met vallen en opstaan

Zoals vaak gebeurt, is hij in deze job gerold gewoon door het te doen. Kris: “Ik ben tien jaar geleden begonnen en toen al hadden we de ambitie om extern gefinancierde hefboomprojecten op te zetten. Die ben ik mee beginnen uitwerken en uitschrijven. En van het een kwam het ander: steeds opnieuw proberen, met vallen en opstaan, en daaruit altijd leren om vervolgens wat je hebt geleerd door te geven aan anderen. Dat ondersteunende aspect, het coachen heeft mij ook altijd geboeid. Het feit dat je mensen kunt helpen, vind ik belangrijk. Als een projectaanvraag dan wordt goedgekeurd, geeft mij dat echt voldoening. Zoals de ​ Circulaire Living Labs die onlangs door de Vlaamse overheid werden goedgekeurd. Eén rond circulaire mode en één rond circulaire meubelsector. Daar ​ mogen we fier op zijn.

Ook de projecten over grensoverschrijdend gedrag waarmee de onderzoekers duidelijk een impact hebben in de sportwereld, heb ik graag ondersteund in de aanvraagfase. Maar mijn belangstelling gaat heel breed. Spuitgieten of 3D-printing met metaal, vind ik evengoed boeiend. Ik hou wel van die variatie: de ene keer gaat het over mode, dan over AI en daarna weer over inclusie of mental health. Iedere keer leer ik veel bij van de onderzoekers die de expert ter zake zijn.”

Maatschappelijke drive

“Of mijn werk mijn passie is? Met innovatie bezig zijn wel. Ik heb altijd een maatschappelijke drive nodig. Ik houd ervan werk te doen met een zekere maatschappelijke relevantie. Blijven impact realiseren, daarvoor doe ik het. En dat hoeft niet altijd groots te zijn. Ook kleine projecten kunnen een grote impact hebben. Of projectresultaten beïnvloeden het leven van individuele mensen, op korte of lange termijn. Dat vind ik belangrijk en die relevantie vind ik terug in mijn job als research developer.”


Noot:

Begin 2023 werd bekend gemaakt dat Kris Vancluysen de nieuwe projectleider is van HEROES, een transnationale alliantie van zeven Europese instellingen voor hoger onderwijs, waaronder Thomas More-hogeschool. Daarnaast blijft hij (deeltijds) research developer voor de verschillende expertisecentra.

Kris Vancluysen

Kris Vancluysen

projectleider HEROES - research developer, Thomas More Research

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Thomas More Research

Binnen Thomas More-hogeschool doen we aan praktijkgericht onderzoek. Hiermee ontwikkelen we nieuwe kennis, inzichten en innovatieve producten of diensten. We passen wetenschappelijke kennis toe in specifieke professionele situaties en stimuleren op die manier innovatie bij bedrijven en in de maatschappij.