Negen tips om op een efficiënte manier feedback te geven

Op een juiste manier feedback geven aan een student, een collega of zelfs een vriend of partner, is niet evident. Hoe zorg je ervoor dat je boodschap aankomt en dat de ontvanger constructief met je opmerkingen aan de slag kan gaan? De onderzoekers van expertisecentrum Creative & Innovative Business namen de proef op de som binnen het project Immersive Training en zetten negen bruikbare tips op een rijtje.

1. Gebruik de sandwichtechniek (zoals die écht bedoeld is)

De sandwichtechniek betekent dat je de informatieve feedback inpakt tussen bekrachtiging en motivatie. Meer concreet, geef je eerst aan of de student of medewerker goed of slecht bezig is. Vervolgens informeer je, leg je uit waarom dat het geval is. Tot slot motiveer je de persoon. Wanneer je bijvoorbeeld presentatietechnieken beoordeelt, kan dat zo klinken: “Goed bezig, Anna. Je neemt voldoende pauzes tijdens je presentatie, dat zorgt ervoor dat de luisteraar aandachtig blijft. Doe zo verder en je wordt echt een goede spreker.”

2. Breng eerst het positieve nieuws

In de praktijk leveren we vaak meerdere adviezen tegelijkertijd. Breng steeds eerst het positieve nieuws, vervolgens het slechte nieuws en eindig met concrete adviezen om vaardigheden te verbeteren.

3. Hanteer de juiste timing

Bij het trainen van vaardigheden, zoals bijvoorbeeld presentatievaardigheden, is onmiddellijke feedback cruciaal. Uitgestelde feedback heeft eerder zijn nut als het om meer inhoudelijke feedback gaat. Idealiter gebruik je een combinatie van beide. De uitgestelde feedback is een aanvulling, ze versterkt het effect van de onmiddellijke feedback.

4. Corrigeer één fout per keer

Als je onmiddellijke feedback geeft, dan corrigeer je idealiter één fout per keer. Te veel fouten tegelijkertijd corrigeren resulteert in onnodige frustratie, zowel bij wie feedback geeft als bij wie die ontvangt.

5. Stel transparante beoordelingscriteria op

Geef voorafgaand aan de opdracht een transparant overzicht van de criteria waarop je zal beoordelen. Dit zorgt ervoor dat de student of medewerker van bij de aanvang aandacht heeft voor essentiële aspecten van het verwachte doelgedrag.

6. Geef keuzevrijheid

Geef de student of medewerker de mogelijkheid om zelf te kiezen welke punten aan te pakken. Wanneer je bijvoorbeeld feedback geeft op iemands presentatievaardigheden, kan dat gaan over rustiger praten of een monotone manier van presenteren aanpakken. Dit geeft de persoon die feedback ontvangt een gevoel van controle, wat op zijn beurt de motivatie en concentratie verhoogt.

7. Wees positief...

Een leerkracht of trainer heeft vaak de neiging om te focussen op wat een student fout doet. Zoek ook naar de zaken die goed lopen en geef daarvoor de nodige erkenning.

8. ... en specifiek

Zeg niet enkel dat iets niet goed is. Geef meteen ook aan hoe het beter kan, wat de student kan doen om de vaardigheden te verbeteren. Om terug bij het voorbeeld van presentatievaardigheden aan te sluiten: Zeg niet enkel dat de manier van spreken te monotoon overkomt, maar geef vervolgens ook aan dat het kan helpen om op het einde van een zin de toonhoogte omlaag te brengen.

9. Moedig oefening aan

Het is belangrijk dat een student gemotiveerd blijft om te oefenen, ongeacht het huidige resultaat. De sandwichtechniek is een goede methode om oefening aan te moedigen, maar welke methode je ook gebruikt: focus op het aanmoedigen van blijven oefenen. Oefening baart kunst.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Thomas More Research

Binnen Thomas More-hogeschool doen we aan praktijkgericht onderzoek. Hiermee ontwikkelen we nieuwe kennis, inzichten en innovatieve producten of diensten. We passen wetenschappelijke kennis toe in specifieke professionele situaties en stimuleren op die manier innovatie bij bedrijven en in de maatschappij.