Thomas More opnieuw best scorende hogeschool TETRA-programma

Twee miljoen aan subsidies om kennis te vertalen naar concrete toepassingen voor Vlaamse bedrijven

Als grootste hogeschool in Vlaanderen scoort Thomas More ook het best in het competitieve TETRA-programma voor praktijkgericht onderzoek van de Vlaamse overheid. Met 5 goedgekeurde onderzoeksprojecten binnen de domeinen zorginnovatie, digitale innovatie, productietechnologie, duurzame energie en biomassateelt, goed voor ruim twee miljoen euro aan subsidies, helpt Thomas More ondernemingen en non-profitorganisaties innoveren.

Thomas More-hogeschool krijgt groen licht voor vijf onderzoeksprojecten: Logicare, Untapped, HEMill, Koeling 2.0 en ValoReSect. De projecten worden gefinancierd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en door bijdragen van deelnemende bedrijven.

Met vijf projecten in de lead is Thomas More koploper in het TETRA-programma en versterkt de hogeschool haar positie als innovatieve onderzoeksinstelling voor een maximale impact op het werkveld en de maatschappij.

Zorglogistiek optimaliseren met AI

Het onderzoeksproject Logicare wil zorgverleners ontlasten door goederenstromen in zorginstellingen te optimaliseren. Zorgverlener is geen evident beroep en de sector kampt met een enorme tijdsdruk, met emotionele uitputting als één van de nefaste gevolgen. Deze tijdsdruk wordt mede veroorzaakt door de bijkomende administratieve taken die zorgverleners moeten uitvoeren, zoals het manueel registreren van goederenstromen.

Om die goederenstromen te optimaliseren, gaan expertisecentra Creative & Innovative Business en Smart Tech & Design samen onderzoeken hoe zorginstellingen Artificial Intelligence (AI) kunnen integreren. Meer specifiek wordt op basis van machine learning de goederenstroom binnen zorginstellingen geanalyseerd, voorspeld en geautomatiseerd, met als resultaat minder manuele registratielast en meer tijd voor de primaire taak: de zorgverlening.

Content hergebruiken over verschillende media

Binnen de media- en communicatiesector vraagt het maken van nieuwe content een aanzienlijke investering. De aanwezigheid op meerdere mediaplatformen biedt de mogelijkheid om bestaand materiaal breder in te zetten, door content van één kanaal over te nemen of aan te passen naar een ander medium, te hercombineren of te integreren in een cross-media verhaal. Op die manier kan content beter benut worden en een breder publiek bereiken.

Om dit potentieel te realiseren is er nog nood aan kennis over AI-gebaseerde tools en ondersteunende methoden die het (her)gebruik van content over verschillende media ondersteunen en automatiseren. Met het onderzoeksproject Untapped wil het expertisecentrum Creative & Innovative Business nieuwsorganisaties, communicatie- en content marketingbedrijven hierbij helpen.

Efficiënt frezen in de maakindustrie

CNC verspanen, of het computergestuurd wegnemen van materiaal uit een blok, is voor de maakindustrie één van de belangrijkste productiemethoden. Hoewel volgens sommige bronnen verspaning oud nieuws is, zijn er wel degelijk mogelijkheden om het proces te versnellen en verder te digitaliseren, zodat Vlaamse maakbedrijven hun winstmarges kunnen handhaven.

Met het onderzoeksproject HEMill wil Smart Tech & Design vooral inspelen op het versnellen van het verspanende proces en het verminderen van gereedschapsslijtage, door het inzetten van hoog efficiënt frezen (HEF). Door het correct gebruik en richtlijnen te definiëren voor bedrijven, willen we de drempels voor de implementatie van deze technologie bij maakbedrijven verlagen.

How to duurzaam koelen

Met het onderzoeksproject Koeling 2.0 wil het Kenniscentrum energie (KCE) de installatiesector helpen om efficiënte en duurzame systemen voor gebouwkoeling te realiseren. Kennis over hoe dat moet, is er al. Toch moet die knowhow de doelgroep nog bereiken en dat op een vatbare manier, zodat ze er meteen mee aan de slag kunnen gaan.

Daarom zal KCE binnen het project Koeling 2.0 concrete handvaten ontwikkelen. Het gaat dan om workshops, praktische richtlijnen en gebruiksvriendelijke hulpmiddelen, zoals rekentools, infofiches, een website… Zo kan iedereen die betrokken is bij de installatie van koeling- en verwarmingsinstallaties, leren hoe je dat op een milieuvriendelijkere manier kan doen. 

Restjes en uitwerpselen van insecten als meststof

Ook bij onderzoeksgroep Radius wordt er ingezet op kennisoverdracht, maar dan over wat je met het restsubstraat van insecten kan doen. Dat zijn dode insecten en uitwerpselen van insecten en die kunnen verwerkt worden tot meststoffen of bodemverbeteraars. Het doel van het project ValoReSect is om verwerkingsketens mogelijk te maken: van insectenkwekers, over transport, producenten van bodemverbeteraars en meststoffen, tot de eindgebruiker. 

In het project wordt de economische haalbaarheid in kaart gebracht alsook de veiligheid en kwaliteit van het verwerkte eindproduct. De sector krijgt informatie over de wettelijke vereisten van deze duurzame grondstof en hoe dat financieel en praktisch haalbaar is.

Over Tetra

TETRA is een programma van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) dat praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten steunt. TETRA-projecten hebben tot doel om recent beschikbare kennis te vertalen in concrete, nuttige toepassingen zodat Vlaamse ondernemingen en non-profitorganisaties sneller en efficiënter kunnen innoveren.

Katrijn Leemans

Katrijn Leemans

Communicatiemanager Onderzoek en dienstverlening, Thomas More Research

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Thomas More Research

Binnen Thomas More-hogeschool doen we aan praktijkgericht onderzoek. Hiermee ontwikkelen we nieuwe kennis, inzichten en innovatieve producten of diensten. We passen wetenschappelijke kennis toe in specifieke professionele situaties en stimuleren op die manier innovatie bij bedrijven en in de maatschappij.