Thomas More werkt samen met mode- en meubelsector aan circulaire economie

Twee Circulaire Living Labs goedgekeurd door Vlaamse Overheid

Infinitex en TransFormMaker – twee onderzoeksprojecten van Thomas More – zijn door de Vlaamse overheid goedgekeurd als Circulaire Living Labs: proeftuinen die de komende jaren focussen op de transitie naar een circulaire economie via mode en meubels.

Thomas More is naast een hogeschool ook een kennisinstelling, waar meer dan 250 onderzoekers praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek doen in uiteenlopende expertisedomeinen.

In nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties, ontwikkelen die onderzoekers nieuwe kennis, inzichten en innovatieve producten of diensten. De focus ligt daarbij op actuele uitdagingen, zoals de transitie naar circulair ondernemen en de groei naar een duurzame en inclusieve samenleving.

Vandaag start Thomas More met twee nieuwe projecten, die door de Vlaamse Overheid zijn goedgekeurd als living lab: Infinitex en TransFormMaker. In zo’n living lab werken kennisinstellingen drie jaar lang samen met partners uit het werkveld om doorbraken te realiseren op het vlak van waardeketens en ecosystemen. Het gaat onder meer over minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen en herbestemming van onderdelen.

Tweedehands als het nieuwe normaal

Het circulair living lab Infinitex zet in op het verlengen van de levensduur of het intensiever gebruik van kleding. Steeds meer mode- en retailbedrijven werken aan nieuwe businessmodellen en experimenteren met terugname, herverkoop, uitleen of verhuur van kleding. In het circulair living lab kunnen ze experimenteren met deze nieuwe manier van werken.

Onderzoeker Veerle Spaepen van het expertisecentrum Duurzaam Ondernemen en Digitale Innovatie van Thomas More: “Wij willen de Vlaamse modebedrijven ondersteunen in het opzetten van een eigen tweedehandssegment door middel van een goed werkende terugnameservice. Of een verhuurservice en een herstelservice. Zodat tweedehands het nieuwe normaal wordt.”

Die ondersteuning wordt geboden door het opzetten, testen en verbeteren van nieuwe businessmodellen. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met de consument als cruciale schakel om deze businessmodellen te doen slagen.

Door te experimenteren en verbeteringen aan te brengen op vlak van bijvoorbeeld de logistieke organisatie van het terugnameproces en de haalbaarheid van de businessmodellen, wil Infinitex het transitieproces naar een circulaire mode-industrie versnellen.

”Drie jaar lang gaan we hierop werken, samen met bedrijven als e5 mode, Xandres, Filou & Friends en partners uit de sociale economie. We hebben heel wat spelers bij elkaar gebracht en dat geeft mij het vertrouwen dat we met Infinitex echt verandering kunnen teweegbrengen in het retailveld”, aldus Veerle Spaepen.

Veerle Spaepen
Veerle Spaepen

Meubels maken zonder nieuwe grondstoffen

Met TransFormMaker wil Thomas More samen met Luca School of Arts van Mechelen en Genk circulaire meubel-maak-regio’s maken, waarbinnen grondstoffen optimaal hergebruikt en gerecycleerd kunnen worden.

Onderzoeker Jan Roekens van expertisecentrum Ontwerp en Technologie van Thomas More: “We willen eerst en vooral het stedelijk metabolisme van de regio’s in kaart brengen, met focus op de meubelindustrie. Welke types van bedrijven zijn er in de regio? Welke reststromen komen er voor? En in welke volumes? Een keer we daar een goed beeld van hebben, gaan we aan de hand van participatieve ontwerptrajecten op zoek naar mogelijke innovatieve oplossingen die huidige drempels in een circulaire meubelsector wegwerken.”

In het living lab gaan lokale bedrijven, beleid, burgers en kennisinstellingen samen aan de slag. Einddoel is een netwerk dat grondstoffen zo intensief gaat hergebruiken dat we zonder nieuwe grondstoffen te ontginnen meubels kunnen blijven maken. De ambitie is om regionale ecosystemen uit te bouwen waarin meubelontwerpers, -producenten en gebruikers samenwerken om de keten te sluiten.

Partners en contacten

Infinitex

Lead: Thomas More, expertisecentrum Duurzaam Ondernemen en Digitale Innovatie

Partners: e5 mode, Xandres, Filou & Friends e.a.

Contact: Veerle Spaepen, veerle.spaepen@thomasmore.be, 0494 40 17 73

TransFormMaker

Lead: Thomas More, expertisecentrum Ontwerp en Technologie en expertisecentrum Duurzaam Ondernemen en Digitale Innovatie & LUCA School of Arts

Partners: Stad Mechelen, Stad Genk, HIVA, Syntra PXL, Cammers, Bulo, Ecoso, Reset, INDERA, Veldeman

Contact: Jan Roekens, jan.roekens@thomasmore.be, 0474 54 73 20

Veerle Spaepen

Veerle Spaepen

Onderzoeker duurzaam innoveren, Thomas More
Jan Roekens

Jan Roekens

Onderzoeker duurzaam ontwerp

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Thomas More Research

Binnen Thomas More-hogeschool doen we aan praktijkgericht onderzoek. Hiermee ontwikkelen we nieuwe kennis, inzichten en innovatieve producten of diensten. We passen wetenschappelijke kennis toe in specifieke professionele situaties en stimuleren op die manier innovatie bij bedrijven en in de maatschappij.